top of page

Sopimusehdot

 

Vuokraajalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa henkilöä, joka ottaa vastaan vuokratuotteen ja vuokralle antajalla iisirentin edustajaa, joka luovuttaa tuotteen vuokraajalle. Tuotteiden lainaaminen eteenpäin kolmansille osapuolille on kielletty, eikä niitä saa viedä ulkomaille.

1) Vuokraajan tulee todentaa henkilöllisyytensä tuotetta luovutettaessa ajokortilla tai passilla. 

 

2) Vuokraajan tulee varmistaa vuokratuotteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöä. Pesureissa käytetään vettä, joten vesivahingon mahdollisuus on olemassa. Vuokraajan tulee varmistaa laitteen oikeanlainen toiminta sellaisessa tilassa, jossa mahdollinen veden valuminen laitteesta ei aiheuta vesivahinkoja.

3) Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan pesurin puhtauden ennen käyttöä, niin ettei pesuri aiheuta vahinkoa esimerkiksi pestävälle pinnalle.

4) Vuokralle antaja ei ole vastuussa mahdollisista vuokratuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista vuokraajalle tai kolmansille osapuolille.

5) Palautuksen sisältö tulee olla sama, kuin tuotetta noudettaessa. Tuotteen osien tulee olla täysin ehjiä.

6) Vuokratuote ja sen osat tulee puhdistaa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli puhdistusta ei ole tehty, on vuokralle antajalla oikeus periä vuokraajalta puhdistamisesta aiheutuneista kuluista 50€.

7) Tekstiilipesurissa saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettua pesuainetta, jota vuokralle antaja luovuttaa vuokraajalle. Höyrypesurissa pesuaineen käyttö on kielletty.


8) Vuokratuotteen vuokrausaika määräytyy tehdyn varauksen ja siihen annetun varausvahvistuksen mukaan. Maksun suorittaminen ei oikeuta vuokraajaa pitämään vuokratuottetta maksua vastaavaa vuokrausaikaa, mikäli vuokraaja ei ole tehnyt varausta maksua vastaavaan vuokrausajan ajaksi. Vuokraajan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa vuokratuotteen sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan. 

9) Varaus tulee peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen varauksen alkamista. Peruuttamattomista varauksista peritään peruutusmaksua 50% varatun vuokrausajan hinnasta. Nämä peruutusehdot astuvat voimaan vasta, kun varauspyyntö on vahvistettu.

10) Mikäli vuokratuote rikkoutuu käyttö-ohjeiden mukaisessa käytössä, ei vuokraaja ole korvausvastuussa. Mikäli vuokratuote rikkoutuu tilanteessa, jossa vuokraaja käyttää vuokratuote käyttöohjeiden tai muuten yleisen käyttötarkoituksen vastaisesti, se varastetaan tai katoaa, on vuokraaja velvollinen suorittamaan vuokranantajalle uushankintakustannuksia vastaavan korvauksen. 

bottom of page